Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031066 nr. 673

31 066 Belastingdienst

Nr. 673 MOTIE VAN HET LID LODDERS C.S.

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een brede wens leeft om de vermogensrendementsheffing te baseren op werkelijk rendement, omdat dit de meest rechtvaardige methode van belastingheffing is;

overwegende dat er zo snel als mogelijk overgegaan moet worden tot een vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement;

verzoekt de regering, een extern onderzoek te laten plaatsvinden naar concrete beleidsopties om de vermogensrendementsheffing te heffen op basis van werkelijk rendement, en dit onderzoek zo snel mogelijk met de Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders

Stoffer

Van Weyenberg

Bruins

Omtzigt