31 066 Belastingdienst

Nr. 672 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de wet over compensatie voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire aangenomen is en reeds in werking is getreden;

verzoekt de regering, een duidelijke algemene informatiecampagne te voeren over deze wet, voor welke ouders de compensatie bedoeld is en hoe ouders zich kunnen melden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Van Weyenberg

Lodders

Naar boven