31 066 Belastingdienst

Nr. 639 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 mei 2020

Voorafgaand aan het debat Stopzetten van de kinderopvangtoeslag van heden heeft de heer Omtzigt verzocht om toezending van enkele stukken. Met deze brief reageer ik op dit verzoek.

Als eerste vraagt de heer Omtzigt om toezending van enkele documenten die niet beschikbaar zijn. Zoals ik u in de antwoorden op feitelijke vragen over de second opinion heb laten weten zijn deze stukken niet aangetroffen na intensief zoekwerk. Ik kan ze dan ook niet aan u verstrekken. Het gaat hierbij om verslagen van de Bestuursraad 2016 (1x), MT Toeslagen 2013 (1X), MT Toeslagen 2014 (2x), opdrachtgevers- en opdrachtnemersoverleg Financiën/SZW 2014 (1x), MT Fraude 2014 (1x) en enkele verslagen van de Ministerstaf.

De heer Omtzigt heeft daarnaast verzocht om een conceptnotitie over ambtsmisdrijven van november 2019 te ontvangen. Ik heb uw Kamer bij de beantwoording van de feitelijke vragen over de second opinion reeds geïnformeerd over de inhoud van deze notitie.

Tenslotte treft u conform verzoek de originele spreadsheet met de tijdlijn1. Naar aanleiding van de opmerking van de heer Omtzigt over hetgeen hierin is vermeld bij het document met de datum 15-4-12 in veld P3 het volgende: deze 10 punten hebben geen betrekking op het document van 15-4-12 maar zijn gelijk aan de tekst in de 10 kolomkoppen 2 t/m 11. Het betreft dus een fout bij de opmaak.

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven