31 066 Belastingdienst

Nr. 623 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 april 2020

Naar aanleiding van de motie van het lid Omtzigt c.s. van 5 juni 20191 is door mijn ambtsvoorganger de Adviescommissie belastingheffing van multinationals (Adviescommissie) ingesteld. De Adviescommissie heeft onder voorzitterschap van de heer B. Ter Haar maatregelen onderzocht om de belastingheffing over winsten van multinationals eerlijker te maken, terwijl Nederland aantrekkelijk blijft voor Nederlandse hoofdkantoren.

Dit onderzoek is vastgelegd in het rapport «Op weg naar balans in de vennootschapsbelasting». Het is me een genoegen uw Kamer dit rapport aan te bieden2. Ik dank de leden van de Adviescommissie hartelijk voor hun werkzaamheden. Ik ga de aanbevelingen bestuderen en verwacht uw Kamer deze zomer een beleidsreactie te sturen.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief


X Noot
1

Kamerstuk 35 110, nr. 11.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven