31 066 Belastingdienst

Nr. 608 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 maart 2020

Hierbij bied ik u het eindadvies van de Adviescommissie uitvoering toeslagen (AUT) «Omzien in verwondering» en het onderzoeksrapport van de Auditdienst Rijk (ADR) «Toeslaggerelateerde CAF-zaken» aan.

De kabinetsreactie op beide rapporten volgt zo spoedig mogelijk.

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen

Naar boven