Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031066 nr. 546

31 066 Belastingdienst

Nr. 546 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 november 2019

Bijgaand treft u het interim-rapport van de Adviescommissie uitvoering toeslagen1. De kabinetsreactie verwacht ik u op zeer korte termijn te doen toekomen.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl