Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031066 nr. 543

31 066 Belastingdienst

Nr. 543 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 november 2019

Ter informatie treft u in de bijlage een afschrift aan van mijn reactie op het verzoek van de G4 burgemeesters met betrekking tot de besteding van de VJN gelden voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit door de Belastingdienst1.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl