31 066 Belastingdienst

Nr. 519 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 september 2019

Bij brief van 26 juli jl. heeft uw Kamer het verzoek van de leden Lodders en Omtzigt overgebracht inzake extra onderzoeksvragen voor het CAF-onderzoek van de ADR. Met deze brief reageer ik op uw verzoek.

In overleg met de ADR zijn de vragen van de leden Lodders en Omtzigt (zie bijlage 1)1 voor een groot deel toegevoegd aan de onderzoeksopdracht aan de ADR;

  • de centrale onderzoeksvraag is aangepast,

  • vragen (1 tot en met 5) worden grotendeels al afgedekt door de opdracht aan de ADR maar zullen nu ook expliciet aan de orde komen,

  • de ADR heeft met betrekking tot de vragen 6c en 7 laten weten deze geen onderdeel van het onderzoek te willen laten zijn aangezien deze gerelateerd zijn aan concrete personen,

  • de vragen 8 en 9 zijn toegevoegd aan de opdracht aan de ADR.

Daarnaast wil ik u graag laten weten dat gelijk met uw verzoek ook de Adviescommissie uitvoering toeslagen (commissie Donner) enkele extra onderzoeksvragen (bijlage 2) voor de ADR heeft geformuleerd.2 Deze passen grotendeels binnen de scope van de onderzoeksopdracht en zullen dan ook expliciet meegenomen worden. Vraag 2, over afrondingsverschillen, past daar niet in. Samen met de ADR wordt gekeken hoe daaraan tegemoet kan worden gekomen. Hierover zult u nader worden geïnformeerd.

Tenslotte treft u in bijlage 3 de aangepaste opdracht aan de ADR aan.3

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven