Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931066 nr. 508

31 066 Belastingdienst

Nr. 508 MOTIE VAN HET LID LODDERS C.S.

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de CAF-11-zaak sprake is geweest van een tunnelvisie;

overwegende dat in bredere zin de cultuur en werkwijze van de Belastingdienst aandacht behoeft;

overwegende dat de Staatssecretaris cultuur als vierde pijler aan de agenda «Beheerst vernieuwen» wil toevoegen;

verzoekt de regering, deze pijler toe te voegen in het jaarplan 2020 en bij de eerstvolgende rapportage aan te geven hoe de pijler concreet wordt ingevuld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders

Snels

Van Weyenberg

Omtzigt