Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931066 nr. 492

31 066 Belastingdienst

Nr. 492 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juni 2019

De leden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) verzoeken mij om in aanloop naar de feitelijke vragenronde over de Kamerbrief van 11 juni jl. (Kamerstuk 31 066, nr. 490) documenten inzake CAF 11 met uw Kamer te delen.

Bijgaand doe ik uw Kamer toekomen:

  • 1. De twee e-mails met concrete signalen van de GGD uit 20111;

  • 2. Het GGD-rapport uit 2012 en de twee GGD-rapporten uit 2013 over het gastouderbureau in kwestie2. Het GGD-rapport uit 2011 en het bevindingenverslag heeft u op 11 juni jl. ontvangen;

  • 3. De opdracht die per e-mail aan de EDP-auditors is verstrekt om de systemen van Toeslagen te doorzoeken op stukken over het CAF-11 project en de twee bevindingenverslagen van dit onderzoek3;

  • 4. De reactie op de brief van de Nationale ombudsman van 24 mei 2019 over het rapport «Geen powerplay, maar fair play»4.

Tot slot is mij verzocht om evaluaties te delen die aan mijn conclusie zouden hebben bijgedragen dat er fouten zijn gemaakt in de CAF 11-zaak, waarna ik mijn excuses heb aangeboden. Ik verwijs hiervoor naar mijn brief van 11 juni jl., waarin ik een uitgebreide toelichting heb gegeven op het proces rondom de CAF 11-zaak en de afhandeling daarvan.5 Ik ga hierover graag met uw Kamer in gesprek tijdens het aangevraagde debat.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
5

Kamerstuk 31 066, nr. 490.