Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931066 nr. 477

31 066 Belastingdienst

Nr. 477 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 472

Voorgesteld 26 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, bij een bezwaarprocedure altijd de menselijke maat te hanteren, en de dienstverlening naar de belastingplichtige niet te staken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten