Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931066 nr. 473

31 066 Belastingdienst

Nr. 473 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 21 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 230 gezinnen in grote problemen zijn gekomen door de handelwijze van de afdeling Toeslagen;

overwegende dat deze problemen moedwillig zijn veroorzaakt door het vroegtijdig en ongefundeerd stopzetten van kinderopvangtoeslagen, en vervolgens het zich niet constructief opstellen bij het opnieuw in behandeling nemen van de aanvragen;

verzoekt de regering nu:

  • de gedupeerden proactief te benaderen;

  • volledige duidelijkheid en inzicht te geven in hun dossiers;

  • niet alleen excuses aan te bieden, maar ook een ruimhartige financiële compensatie;

  • waaronder ook voor de ingeschakelde juridische en psychische hulpverlening, teneinde ellenlange juridische procedures te voorkomen;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover binnen drie maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan