Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931066 nr. 452

31 066 Belastingdienst

Nr. 452 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 januari 2019

De Belastingdienst bereidt zich voor op een terugtrekking van het VK uit de EU zonder akkoord. Ik heb opdracht gegeven om, naast de gevolgen voor Douane waarover ik uw Kamer eerder informeerde, ook de uitvoeringsgevolgen voor de overige onderdelen van de Belastingdienst in kaart te brengen. De gevolgen van de terugtrekking van het VK uit de EU zonder een akkoord en de afhankelijkheden die daarbij een rol spelen, staan beschreven in de impactanalyse. Vervolgens heb ik een extern bureau, EY, gevraagd om de aanpak van de voorbereidingen van de Belastingdienst te beoordelen. In het AO Brexit van 23 januari heb ik toegezegd de impactanalyse en het EY-rapport met uw Kamer te delen. Bijgaand doe ik u, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, beide documenten toekomen1.

De impactanalyse van de Belastingdienst is op 7 december 2018 vastgesteld. EY heeft de tussenstand van de aanpak van de voorbereidingen van de Belastingdienst beoordeeld. De voorbereidingen op de terugtrekking hebben sinds begin december niet stilgestaan. Met hoge prioriteit worden de maatregelen inmiddels geïmplementeerd.

Voorts acht ik het wenselijk om te komen tot een vorm van (kortdurend) overgangsrecht in de fiscaliteit, andere dan de douanewetgeving, ingeval van een no deal. Ik stuur uw Kamer op korte termijn een brief waarin ik dat voorgenomen overgangsrecht zal toelichten.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.