Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931066 nr. 442

31 066 Belastingdienst

Nr. 442 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 november 2018

Hierbij bieden wij u aan het op 16 november 2018 door ons vastgestelde rapport Btw op grensoverschrijdende digitale diensten; Handhaving door de Belastingdienst1. Dit rapport verschijnt vandaag.

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl