Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831066 nr. 417

31 066 Belastingdienst

Nr. 417 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 412

Voorgesteld 26 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, aan te geven hoe zij de conclusie «Verder zou meer inzicht kunnen worden gegeven in het gevoerde beleid rond de afgifte van APA’s en ATR’s (bijvoorbeeld de vraag wie, onder welke voorwaarden, voor een bepaalde exemplarische APA of ATR in aanmerking komt). IN lijn hiermee zou ook kunnen worden bezien of ook meer openheid kan worden gegeven over de wijze waarop bepaalde (fiscale) begrippen of concepten in de APA/ATR-praktijk worden ingevuld» uitwerkt in de volgende rapportage over het rulingbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten