Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831066 nr. 396

31 066 Belastingdienst

Nr. 396 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 februari 2018

Hierbij ontvangt u een kopie van de brief1 over de voortgang van de afhandeling van dossiers, naar aanleiding van het rapport van de Nationale ombudsman: «Geen powerplay maar fairplay», die door de directeur-generaal Belastingdienst, namens mij, naar de Nationale ombudsman is verstuurd.

Met de brief kom ik tegemoet aan de toezegging die door mij gedaan is aan het lid Omtzigt tijdens het Algemeen Overleg Belastingdienst van 14 december 20172.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 31 066, nr. 394