31 066 Belastingdienst

31 322 Kinderopvang

Nr. 387 KINDEROPVANG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 november 2017

Op 14 september jl. heeft mijn voorganger vragen van het lid Omtzigt over de opschorting en stopzetting van kinderopvangtoeslag beantwoord.1

In het antwoord op vraag 2 heb ik aangegeven dat ik de reactie op het rapport «Geen powerplay maar fair play» van de Nationale ombudsman van 9 augustus jl. aan uw Kamer zal sturen. De reactie van de directeur-generaal Belastingdienst, namens mij, op dit rapport aan de Nationale ombudsman treft u als bijlage bij deze brief aan2.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Aanhangsel Handelingen II 2016/17, nr. 2720

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven