Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731066 nr. 346

31 066 Belastingdienst

Nr. 346 MOTIE VAN DE LEDEN GROOT EN OMTZIGT

Voorgesteld 23 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zelfstandige ondernemers in slechte jaren een lening kunnen krijgen van de gemeente om het inkomen aan te vullen tot bijstandsniveau en dat die lening in het jaar daarop bij tegenvallende inkomsten wordt omgezet in een gift;

overwegende dat die gift belast inkomen vormt en dat door dit «papieren inkomen» meer belasting moet worden betaald en toeslagen worden teruggevorderd, waardoor zelfstandigen in een neerwaartse spiraal terechtkomen;

met instemming constaterende dat vanaf 1 januari 2017 dit probleem voor toekomstige gevallen is opgelost;

overwegende dat bestaande gevallen hiermee niet zijn geholpen, terwijl de regering jaren geleden al een structurele oplossing in het vooruitzicht stelde, ook op verzoek van de Nationale ombudsman;

overwegende dat het daarom redelijk is om deze bestaande gevallen te compenseren;

verzoekt de regering, de juridische mogelijkheden nader te onderzoeken om het mogelijk te maken dat deze ondernemers een aanvraag kunnen indienen om alsnog gecompenseerd te worden voor de fiscale nadelen als gevolg van het papieren inkomen voor de jaren 2014, 2015 en 2016, en de Kamer hierover voor het zomerreces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groot

Omtzigt