Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731066 nr. 329

31 066 Belastingdienst

Nr. 329 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 19 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor de rechtsbescherming van groot belang is dat belastingplichtigen op een eenvoudige en passende wijze kennis kunnen nemen van de correspondentie van de Belastingdienst;

constaterende dat in de achttiende halfjaarsrapportage is opgenomen dat voor onder andere navorderingsaanslagen, beslissingen op bezwaar, reacties op

verzoeken voor een voorlopige aanslag en teruggaven bij middeling de gewenningsperiode van twee jaar gaat lopen;

constaterende dat deze berichten na deze twee jaar enkel nog digitaal verzonden zullen gaan worden;

overwegende dat het van groot belang is om tijdig kennis te nemen van de genoemde belastingbrieven, omdat zij een bezwaartermijn van zes weken kennen en daarna definitief vaststaan;

verzoekt de regering, de genoemde brieven van de Belastingdienst zowel digitaal als op papier te verzenden zonder dat de gewenningsperiode van twee jaar aanvangt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt