Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731066 nr. 312

31 066 Belastingdienst

Nr. 312 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 oktober 2016

Naar aanleiding van het verzoek van de heer Omtzigt (Handelingen II 2016/2017, nr. 8, item 7) om geïnformeerd te worden over de wijze waarop de vertrekregeling is voorgelegd aan het Investment Committee, stuur ik u hierbij het verslag van de vergadering van het Investment Committee van 13 november 20151. In deze vergadering is het Investment Committee mondeling geïnformeerd over het onderhandelingsproces met het GOBD (zie agendapunt 4). Er lag geen conceptvoorstel voor; dit is niet schriftelijk voorgelegd aan het Investment Committee.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl