Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731066 nr. 305

31 066 Belastingdienst

Nr. 305 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 oktober 2016

Tijdens het Algemene overleg inzake de investeringsagenda Belastingdienst d.d. 13 oktober jl. heb ik u een brief over onder andere de continuïteit toegezegd.

Ik zal u deze brief uiterlijk 28 oktober 2016 sturen.

Een kopie van mijn verzoek aan de president van de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen naar rechtmatigheid en doelmatigheid van de gedane uitgaven in het kader van de investeringsagenda Belastingdienst treft u als bijlage aan1.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl