Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631066 nr. 292

31 066 Belastingdienst

Nr. 292 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2016

In het Algemeen Overleg Belastingdienst van 1 juni jl. heb ik toegezegd de Kamer op de hoogte te stellen als er een uitkomst is van het overleg met de centrales voor overheidspersoneel over de vertrekregeling bij de Belastingdienst. Nu op 28 juni jl. de minimaal vereiste overeenstemming bereikt is over het door de directeur-generaal gedane voorstel tot aanpassing van de met de bonden gemaakte afspraken over deze regeling, meld ik u in deze brief op hoofdlijnen de uitkomsten hiervan.

Zoals ik met uw Kamer gedeeld heb, was een aanpassing van de met de centrales gemaakte afspraken noodzakelijk om daarmee een continuïteitsrisico voor de toekomst van de Belastingdienst te voorkomen. Dit is gelukt doordat afgesproken is dat de vrijwillige fase per 1 september 2016 zal worden beëindigd. Tevens worden de termijnen voor het werken binnen Switch verlengd. Hierdoor komt de voortgang van de Investeringsagenda niet in gevaar.

Met de centrales is afgesproken dat in de nabije toekomst door zal worden gepraat over een aantal door de centrales geuite en door de Belastingdienst gedeelde zorgen. Ik zal in de rapportages over de Investeringsagenda ingaan op de verdere ontwikkelingen op dit terrein.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes