31 066 Belastingdienst

Nr. 267 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 171.000 belastingplichtigen dit jaar zowel de aanslag over 2015 als de voorlopige aanslag 2016 moeten betalen;

constaterende dat deze belastingplichtigen hierover niet vooraf geïnformeerd zijn;

van mening dat de voorlopige aanslag eerst het totaalbedrag en de betaalverplichting vermeldt en slechts als latere optie de betaling in elf termijnen;

overwegende dat belasting betalen minder gevoeld wordt wanneer de belasting automatisch betaald wordt en aansluit bij het genietingsmoment van het inkomen;

van mening dat er geen rechtvaardiging is voor het ineens betalen van een voorlopige aanslag omdat het inkomen waarover belasting moet worden betaald, nog niet genoten is;

verzoekt de regering, in voorkomende gevallen de belastingplichtigen vooraf te informeren en niet pas bij het versturen van de acceptgiro;

verzoekt de regering tevens, bij voorlopige aanslagen standaard uit te gaan van een betaling in termijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Naar boven