31 066 Belastingdienst

Nr. 265 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat belastingplichtigen wegens overschrijding van de capaciteit van de website van de Belastingdienst op meerdere momenten geen online aangifte konden doen;

overwegende dat de overheid belastingplichtigen in staat moet stellen om gedurende de gehele aangifteperiode en op een zo gemakkelijk mogelijke wijze aangifte te doen;

verzoekt de regering, gedurende de aangifteperiode in 2017 opnieuw een offline aangifteprogramma ter beschikking te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Naar boven