31 066 Belastingdienst

Nr. 263 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een ruimere aangiftetermijn leidt tot minder druk op de Belastingdienst, hetgeen een positief effect heeft op de capaciteit van de Belastingdienst;

verzoekt de regering om, zo snel mogelijk de aangiftetermijn structureel te verruimen en de Belastingdienst een inspanningsverplichting op te leggen om iedereen binnen uiterlijk twee maanden na het doen van de aangifte bericht te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Naar boven