31 066 Belastingdienst

Nr. 243 MOTIE VAN DE LEDEN GROOT EN SCHOUTEN

Voorgesteld 4 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Belastingdienst aan de vooravond staat van een grote reorganisatie;

overwegende dat er als gevolg van deze reorganisatie 5.000 banen dreigen te verdwijnen bij de Belastingdienst;

overwegende dat het verdwijnen van banen in regio's met een eenzijdige economische structuur en lage werkgelegenheid relatief grote gevolgen heeft;

verzoekt de regering, bij de uitvoering van de reorganisatie voorrang te geven aan het behoud van banen in regio's die te maken hebben met krimp en lage werkgelegenheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groot

Schouten

Naar boven