Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531066 nr. 235

31 066 Belastingdienst

Nr. 235 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 mei 2015

De vaste commissie voor Financiën heeft bij brief van 26 maart 2015 verzocht te worden geïnformeerd over de capaciteit van de invordering bij de Belastingdienst en over het aantal dossiers dat elke invorderaar dient af te handelen.

Per 1 april 2015 is de totale beschikbare capaciteit voor invordering 1.986 fte, waarvan 311 deurwaarders. Er is geen norm hoeveel dossiers elke invorderaar dient af te handelen. Met het toenemen van het aantal particulieren in de IH en van het aantal ondernemers, stijgt ook de hoeveelheid vorderingen. Voor het overgrote deel loopt de inning geautomatiseerd. De afgelopen twee jaar is begonnen met de ontwikkeling van informatiegestuurde inning, waarmee wordt beoogd dat de medewerker zich kan richten op die zaken waarvan uit data-analyse blijkt dat er verhaalsmogelijkheden zijn. In 2014 is het «dynamisch monitoren» in de incasso geïntroduceerd. Deze techniek zorgt ervoor dat er in een vroegtijdig stadium een koppeling wordt gelegd tussen openstaande vorderingen en concrete verhaalsmogelijkheden. De invorderingsmedewerkers krijgen elke dag een signaal bij welke debiteuren nieuwe verhaalsmogelijkheden zijn ontstaan. Dat betekent een andere manier van werken dan hetgeen de zogeheten bakhouders deden, die ieder voor zich een groot aantal vorderingen moesten beheren. Vorderingen die in het verleden na diverse pogingen uiteindelijk oninbaar werden geleden, worden nu meerjarig dynamisch gemonitord. Hierdoor is de Belastingdienst in staat vorderingen eerder en efficiënter op te pakken, en worden er ook meer kasopbrengsten gegenereerd.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes