31 066 Belastingdienst

Nr. 207 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2014

In het kader van een transparante relatie met uw Kamer hecht ik eraan u het volgende te melden.

Op 25 juni 2014 ben ik geïnformeerd over een mogelijke verduistering. Het betrof een enkele transactie, waarbij er onder verdachte omstandigheden een bedrag ten onrechte is uitbetaald. Naar aanleiding van deze verdachte transactie is er door de Belastingdienst, de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek gestart. Inmiddels laat de stand van het onderzoek het toe dat ik u het volgende op hoofdlijnen kan melden. De omvang van het schadebedrag bedraagt waarschijnlijk ongeveer 20 miljoen euro, waarbij het tot nu toe niet gaat om toeslagen of inkomstenbelasting. In de afgelopen dagen zijn er in het kader van het onderzoek nog de nodige acties geweest.

Ik kan u op dit moment geen nadere informatie geven, aangezien het onderzoek van de FIOD, het OM en de Belastingdienst nog in volle gang is en ik dat onderzoek niet wil verstoren. Uiteraard zal ik uw Kamer, als de stand van het onderzoek dat toelaat, nader informeren over het onderzoek.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Naar boven