Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431066 nr. 197

31 066 Belastingdienst

Nr. 197 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 13 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet voornemens is, tot mei 2014 te wachten met de evaluatie van de accijnsverhogingen op diesel en lpg;

constaterende dat deze maatregelen desastreus uitpakken voor de pomphouders en winkeliers in de grensstreek;

constaterende dat de accijnsverhogingen in 2013 de schatkist meer hebben gekost dan het heeft opgeleverd;

verzoekt de regering om, deze domme accijnsverhogingen op lpg en diesel per direct terug te draaien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck