Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431066 nr. 196

31 066 Belastingdienst

Nr. 196 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 13 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland de hoogste accijnzen op benzine, LPG en diesel heft in Europa;

constaterende dat de accijnzen jaarlijks verhoogd worden via een automatische indexatie;

constaterende dat dit betekent dat de pomphouders in de grensstreek dit jaar nog een accijnsverhoging te wachten staat;

constaterende dat de regering in 2006 heeft afgezien van een indexatie van de accijnzen;

verzoekt de regering, af te zien van de automatische indexatie voor 2014,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies