Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431066 nr. 193

31 066 Belastingdienst

Nr. 193 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 13 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vele criminelen zich door zich uit te schrijven uit de GBA kunnen onttrekken aan het zicht van politie, justitie en de Belastingdienst, zich niet in het buitenland inschrijven, niet emigreren en vervolgens ongestoord verdergaan met hun criminele activiteiten in Nederland;

verzoekt de regering om, in samenwerking met andere Europese landen een plan van aanpak op te stellen om ervoor te zorgen dat uitschrijving in het ene land gepaard gaat met een correcte inschrijving in een ander land,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt