31 066 Belastingdienst

Nr. 148 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 oktober 2012

De vaste commissie voor Financiën heeft mij op 27 september 2012 om een reactie gevraagd op de brief van de Nationale Ombudsman van 10 september 2012 inzake de verrekening van toeslagen door de Belastingdienst/Toeslagen.

Toeslaggerechtigden met een toeslagschuld kunnen verzoeken om een persoonlijke betalingsregeling als een standaard terugbetalingsregeling of een verrekening met de lopende toeslag tot betalingsproblemen leidt.

De Nationale Ombudsman constateert dat er achterstanden zijn ontstaan in de verwerking van deze verzoeken om een persoonlijke terugbetalingsregeling. Ik deel deze constatering van de Nationale Ombudsman. Om deze voorraden weg te werken en om te voorkomen dat de voorraden weer gaan oplopen, heb ik de Belastingdienst verzocht direct een aantal maatregelen te nemen.

Om de voorraden weg te werken heeft de Belastingdienst extra capaciteit ingezet op de afhandeling van verzoeken betalingsregeling. Ook zullen de toeslaggerechtigden die een verzoek om een persoonlijke betalingsregeling hebben gedaan telefonisch worden geïnformeerd over de inhoudelijke afhandeling van hun verzoek. De verwachting is dat vóór het eind van 2012 de voorraden volledig zijn verwerkt. Door inzet van extra capaciteit zullen nieuwe verzoeken binnen de behandeltermijn worden uitgevoerd. Voorts zal de ontwikkeling van de werkvoorraden intensiever gemonitord worden teneinde sneller in te kunnen spelen op volumewijzigingen. Tot slot wordt de uitleg op de website over betalingsregelingen verder verduidelijkt.

Over het wegwerken van de voorraden zal ik in de eerstvolgende halfjaarsrapportage Belastingdienst verslag laten uitbrengen.

De staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers

Naar boven