Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231066 nr. 145

31 066 Belastingdienst

Nr. 145 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GROOT EN BRAAKHUIS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 142

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de grootte van het nalevingstekort door de Belastingdienst wordt beschreven aan de hand van onderzoek naar belastinginkomsten uit 2007 en 2008 en van de percentages gemiste opbrengst particulieren en MKB;

overwegende dat meer recente informatie over de omvang van het nalevingstekort gewenst is, ook aangezien de Nederlandse Staat kampt met een begrotingstekort dat deels wordt veroorzaakt door achterblijvende belastinginkomsten;

verzoekt de regering, nieuw onderzoek te doen naar de omvang en samenstelling van het nalevingstekort en in de rapportage hierover aan de Kamer niet enkel de percentages te vermelden, maar ook de nominale bedragen aan misgelopen belastinginkomsten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groot

Braakhuis