Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231066 nr. 141

31 066 Belastingdienst

Nr. 141 MOTIE VAN DE LEDEN GROOT EN BRAAKHUIS

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een plan van aanpak opstelt om onder meer het aantal verticale controles door de Belastingdienst uit te breiden;

verzoekt de regering, in dit plan van aanpak een concrete en uitdagende doelstelling te formuleren voor de hoeveelheid extra verticale belastingcontroles die de komende jaren moet worden uitgevoerd en de hoeveelheid werknemers die hiertoe bij de Belastingdienst wordt vrijgemaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groot

Braakhuis