Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231066 nr. 139

31 066 Belastingdienst

Nr. 139 MOTIE VAN HET LID BRAAKHUIS

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de staatssecretaris zowel tijdens het laatste debat als in zijn schriftelijke antwoorden heeft bevestigd dat leden van de Tweede Kamer bij de Belastingdienst op basis van vertrouwelijkheid inzage kunnen krijgen in individuele casussen en op publieke basis onherleidbare geaggregeerde overzichten kunnen krijgen;

constaterende dat dit tegenover de pers weer wordt gerelativeerd;

overwegende dat het voor de Kamer belangrijk is haar parlementaire toezicht op de Belastingdienst te kunnen uitvoeren met respect voor, maar niet onnodig gehinderd door artikel 67 van de AWR en dat er dus geen onduidelijkheid mag bestaan over hoe dit te interpreteren;

verzoekt de regering, nogmaals eenduidig te bevestigen wat al toegezegd leek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Braakhuis