Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231066 nr. 138

31 066 Belastingdienst

Nr. 138 MOTIE VAN DE LEDEN BRAAKHUIS EN GROOT

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Nederlandse fiscale wetgeving ertoe geleid heeft dat zich in Nederland bovengemiddeld veel brievenbusmaatschappijen hebben gevestigd met als doel elders belasting te ontwijken;

constaterende dat dit vaak ten koste gaat van ontwikkelingslanden en soms van Europese bondgenoten;

constaterende dat het grootste deel van deze brievenbusmaatschappijen ook op langere termijn niet leidt tot reële economische meerwaarde, met nadruk op het scheppen van werkgelegenheid;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk met wetgeving te komen die een nader te bepalen maximale termijn stelt aan het genieten van fiscale voordelen door brievenbusmaatschappijen, zonder dat binnen deze termijn reële economische meerwaarde wordt gegenereerd, zoals het scheppen van werkgelegenheid, en dit nog in 2013 aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Braakhuis

Groot