Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231066 nr. 137

31 066 Belastingdienst

Nr. 137 MOTIE VAN DE LEDEN BRAAKHUIS EN GROOT

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het begrip «substance» door de Kamer ook wordt beleefd als een vereiste om reële meerwaarde toe te voegen aan de Nederlandse economie;

constaterende dat bovenstaande vereiste momenteel niet onder de substance-eisen valt;

constaterende dat de substance-eisen hierdoor mager zijn;

verzoekt de regering, om het begrip «substance» zodanig te herdefiniëren dat deze ook de reële economische meerwaarde reflecteert, zoals ten minste het scheppen van werkgelegenheid, en de Kamer hierover voor 1 oktober 2012 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Braakhuis

Groot