Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231066 nr. 135

31 066 Belastingdienst

Nr. 135 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sprake is van een substantieel bedrag aan niet ingevorderde en niet geïnde belastingen;

constaterende dat de regering heeft toegezegd om voor 1 oktober 2012 met een actieplan te komen om dit bedrag tot het uiterste te verlagen;

constaterende dat dit actieplan wordt uitgewerkt door de ambtelijke top van de Belastingdienst;

constaterende dat de meeste geluiden over niet geïnde belastingen afkomstig zijn van lagere echelons zoals belastingdeurwaarders, ontvangers en controleurs;

verzoekt de regering, deze groepen expliciet te betrekken bij het actieplan en de Kamer uiterlijk bij indiening van het actieplan hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet