31 066 Belastingdienst

Nr. 124 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET C.S.

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering een taakstelling van 400 mln. heeft opgelegd aan de Belastingdienst;

overwegende dat sluiting van meerdere fysieke kantoren van de Belastingdienst volgens de regering moet bijdragen aan die taakstelling;

overwegende dat de regering ondanks eerdere oproepen van de Kamer nu gaat beginnen met sluiting van de kantoren in Venlo, rijkseigendom, en Emmen en dus in regio's, wetende dat de negatieve impact op werkgelegenheid en vergrijzing in deze regio's veel moeilijker op te vangen is dan in de Randstad;

verzoekt de regering, in het verlengde van eerdere aangenomen moties de sluiting van de kantoren in Venlo en Emmen te heroverwegen en eerst te kijken naar mogelijke maatregelen buiten de regio's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet

Van Raak

Koopmans

Heijnen

Naar boven