31 066 Belastingdienst

Nr. 123 MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN VAN DER BURG

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat rijksbezuinigingen leiden tot inkrimping van rijksdiensten en daarbij behorende sluiting van kantoren;

overwegende dat er nog steeds nieuwe kantoren, (mede)gefinancierd door het Rijk, worden gebouwd;

verzoekt de regering, overal waar rijksmiddelen in het geding zijn, zoals onder andere bij agentschappen en zbo's, te laten heroverwegen of nieuwbouw nodig is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Van der Burg

Naar boven