Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131066 nr. 107

31 066 Belastingdienst

Nr. 107 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 28 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat verschillende belastinginspecteurs een totaal verschillende uitleg gegeven hebben aan vrijwilligersverklaringen en de toepasbaarheid daarvan;

constaterende, dat velen te goeder trouw een forfaitair bedrag hebben afgetrokken en nu met naheffingen geconfronteerd worden over 2008, 2009 en 2010;

overwegende, dat het logisch is dat velen van hen niet meer gevraagd kan worden om bonnetjes van onkosten of een kilometerregistratie over die jaren terug te vinden en daarmee de belastingaftrek aan te tonen op andere wijze;

verzoekt de regering per onmiddellijk elke navordering van afgetrokken vrijwilligersvergoedingen te staken over de voornoemde jaren, behalve wanneer er een zwaar vermoeden is van misbruik;

verzoekt de regering tevens opnieuw in overleg te treden met de Nederlandse Organisatie van Vrijwilligers hierover en gezamenlijk duidelijk te maken naar de toekomst wanneer aftrek wel en niet is toegestaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Schouten

Koolmees

Groot

Braakhuis

Van Vliet