Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731016 nr. 96

31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 november 2016

Tijdens het AO over de Zorgverzekeringswet op 5 oktober 2016 (Kamerstuk 29 689, nr. 779) heb ik u toegezegd u te informeren over de lopende onderzoeken rond de wachttijdontwikkeling van De Sionsberg en de ziekenhuizen in de omgeving die een deel van de zorg hebben overgenomen van dit ziekenhuis.

De NZa voert momenteel een breed onderzoek uit naar de wachttijden in de medisch specialistische zorg. In het onderzoek wordt ook naar de problematiek in Friesland gekeken. Voor Friesland zal bekeken worden in hoeverre er sprake is van ongewenste wachttijden en in hoeverre wachttijdproblematiek rond de Sionsberg een rol speelt in de toegankelijkheid van zorg. Het onderzoek dat door de NZa is gestart, zal naar verwachting in de eerste helft van 2017 worden opgeleverd.

In het kader van dit onderzoek voert de NZa eerst een data-analyse uit op basis van de wachttijdinformatie die zorgaanbieders op hun website hebben gepubliceerd. Waar sprake is van problematische wachttijden zal de NZa de komende periode met zorgaanbieders en zorgverzekeraars in gesprek gaan. Bij deze gesprekken zal de NZa voor de regio Friesland ook de problematiek rond de Sionsberg betrekken. Doel van deze gesprekken is om de oorzaken van de wachttijden vast te stellen en waar mogelijk tot oplossingen te komen. Mocht de NZa constateren dat er problemen zijn in de toegankelijkheid van zorg in de regio Friesland, die te wijten is aan de zorgverzekeraars, dan zal de NZa zorgverzekeraars aanspreken op hun zorgplicht.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers