Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531016 nr. 82

31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BOUWMEESTER

Voorgesteld 1 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het publieke belang van zorg dichtbij in krimpregio's onder druk staat;

overwegende dat het van groot belang is dat in krimp- en anticipeerregio's samenhangende zorg behouden blijft;

overwegende dat een definitie van basiszorg ontbreekt;

van mening dat bij het definiëren van basiszorg ook het belang van kwaliteit en samenhang van zorg meegenomen moet worden;

verzoekt de regering, in overleg met het zorgveld, waaronder zorgverzekeraars, een definitie van basiszorg en een regionale invulling daarvan uit te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Bouwmeester