Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331016 nr. 40

31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN LEIJTEN

Voorgesteld 28 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een ontzegging van het recht wederom in het BIG-register te worden ingeschreven en een doorhaling tien jaar zichtbaar zijn;

van mening dat dit een te korte periode is, waardoor de kans bestaat dat de desbetreffende arts toch aan het werk gaat;

verzoekt de regering om in het geval van een ontzegging van het recht wederom in het BIG-register te worden ingeschreven en in het geval van een doorhaling deze periode te verlengen tot vijftien jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Leijten