Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331016 nr. 39

31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN SLOB

Voorgesteld 28 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verjaringstermijn voor medische letselschadezaken vijf jaar is;

constaterende dat de verwijtbaarheid van een medische misser bij patiënten niet altijd gelijk bekend is;

overwegende dat patiënten soms na de verjaringstermijn van vijf jaar pas achter de verwijtbaarheid komen;

overwegende dat de verjaring van medische tuchtzaken tien jaar is;

verzoekt de regering, te onderzoeken of de verjaringstermijn voor medische letselschadezaken tot tien jaar verlengd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Slob