Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202131016 nr. 315

31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 315 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN DEN BERG

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel mensen met ingrijpende fysieke klachten tijdens de lockdown niet terechtkunnen bij hun chiropractor of osteopaat, omdat zij niet kwalificeren als medisch contactberoep;

overwegende dat ze daardoor worden beperkt in hun functioneren;

verzoekt de regering, op korte termijn in samenspraak met huisartsen en fysiotherapeuten tot een oplossing te komen voor deze mensen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Van den Berg