Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231016 nr. 31

31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 31 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GERBRANDS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 27

Voorgesteld 5 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bestuur van een instelling verantwoordelijk is voor de veiligheid en de kwaliteit van zorg;

van oordeel dat het bestuur van een instelling op deze verantwoordelijkheden moet kunnen worden aangesproken en hiervoor aansprakelijk gesteld moet kunnen worden;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe bestuurders hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het leveren van slechte kwaliteit van zorg en dit mee te nemen in brief over de corporate governanceregelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerbrands