Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931016 nr. 247

31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 247 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juli 2019

In januari 2019 is de door mij aangestelde Commissie onderzoek faillissementen gestart (de «Commissie Van Manen») met haar onderzoek naar de gang van zaken rondom de faillissementen van het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen. In de bijgaande brief informeert de commissie mij over de voortgang van haar onderzoek1.

Ik ben de commissie erkentelijk voor dit voortgangsbericht. Ook ben ik verheugd te lezen dat er inmiddels flinke voortgang wordt gemaakt en dat de commissie alles in het werk stelt om het rapport nog eind van dit jaar te publiceren. Ondanks praktische en juridische belemmeringen is het de commissie gelukt om met vrijwel alle partijen goede afspraken te maken over het verkrijgen van de voor het onderzoek benodigde documenten, inclusief zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de curatoren van het MC Slotervaart.

In dat licht vind ik het extra teleurstellend om te moeten vernemen dat het tot op heden niet is gelukt om afspraken te maken met de curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Zoals het voortgangsrapport suggereert, kan ik mij voorstellen dat er gelijksoortige afspraken mogelijk zijn als met de curatoren van het MC Slotervaart zijn gemaakt. Het is voor het onderzoek van groot belang dat de commissie haar werkzaamheden in de volle breedte kan uitvoeren. Ik wil daarom onderzoeken of er toch nog een mogelijkheid bestaat voor de curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen om tot overeenstemming te komen met de commissie. Ik zal daartoe een gesprek organiseren.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl