Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931016 nr. 214

31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 maart 2019

In mijn brief aan uw Kamer van 18 december 2018 (Kamerstuk 31 016, nr. 178) heb ik toegezegd een afschrift van het instellingsbesluit van de onderzoekscommissie faillissementen ziekenhuizen aan uw Kamer te zullen doen toekomen1. Met deze brief voldoe ik aan die toezegging.

In de bijlage bij de opdrachtbrief aan de heer Van Manen, voorzitter van de onderzoekscommissie, heb ik tevens alle oorspronkelijke vragen gevoegd waarvan ik in mondelinge en schriftelijke beantwoording heb aangegeven dat deze bij het onderzoek zullen worden betrokken. Daarmee heb ik uitvoering gegeven aan de motie Ploumen-Arno Rutte (Kamerstuk 31 016, nr. 157). Een afschrift van de brief is tevens bijgevoegd2.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl