Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231016 nr. 21

31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 oktober 2011

Bijgevoegd treft u het rapport «Vernieuwing op Drift – Onderzoek naar aanleiding van berichtgeving in april 2009 over calamiteiten bij maagverkleiningsoperaties in het Scheper Ziekenhuis Emmen» van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid aan1. Het rapport is op 13 oktober 2011 openbaar gemaakt. Ik zal u zo spoedig mogelijk mijn inhoudelijke reactie op dit rapport toezenden, het leek mij echter goed u dit rapport zonder vertraging te doen toekomen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.